Šest starobylých pecí Japonska

Bízen-yaki

Echizen-yaki

Seto-yaki

Shigaraki-yaki

Tamba-Tachikui-yaki

Tokonama-yaki

 

Keramika je typická svojí tvrdostí a jednou z nejzákladnějších barev je hnědá až hnědočervená. Při produkci se nepoužívaly glazury, ačkoli velice často působí dojmem užití glazury, který vytváří roztavený popel, který ulpěl na střepu při výpalu na dřevě.

Použité hlíny mají vysoký obsah železa a dalších organických přísad. Můžeme nalézt mnoho forem těchto hlín s různým složením, kdy v základu převládá železo.

Jak bylo řečeno keramika se pálí na dřevě, kdy je nejčastěji užíváno borovicové. Povrch keramiky je dán pouze účinkem výpalu, který se nazývá Yohen, dále působením popela, který vytváří dojem skvrn a užití glazury. Produkty byly před vkládáním do pece obaleny rýžovou slámou, která při výpalu na povrchu vytváří taktéž různé formy.

Umístění jednotlivých produktů v peci má taktéž obrovský vliv na konečný výsledek výpalu, protože v každé části pece se aktivovaly různé podmínky, což v konečném důsledku znamená, že i když je hlína stejná získáme širokou škálu výsledných povrchů keramiky. V určitých fázích výpalu se též otevíráním drobných otvorů či naopak přidušováním výpalu dosahovalo různých efektů. Některá keramika se vkládala až do vzniklého žhavého popela, kde se následně vypalovala.

Výpal bizenské keramiky je velice drahým a dlouhým procesem. Tradičně se vypalovalo 1x maximálně 2x do roka, kdy se shromáždily výrobky všech keramických dílen a mistrů, tak aby se výpal zaplatil. Doba výpalu je od 10 – 20 dnů při teplotě kolem 1250°C, aby bylo dosaženo náležitých účinků a konečného výsledku. Jsou známé i výpaly delší tří týdnů.